POLITICI ȘI REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 2023

KUNE și sigla KUNE sunt mărci comerciale înregistrate. Toate celelalte mărci comerciale, mărci de servicii, nume de domenii, logo-uri, nume de companii și semne de origine KUNE la care se face referire pe site-ul web kune.coffee sunt fie mărci comerciale, mărci de servicii, nume de domenii, logo-uri, nume de companii sau semne de origine sau sunt altfel proprietatea a lui KUNE sau a afiliaților sau licențiatorilor săi.

Nu puteți utiliza nicio marcă comercială, marcă de serviciu, nume de domeniu, logo, denumire companie, denumire comercială sau semn de origine al KUNE fără permisiunea proprietarului mărcii comerciale, mărcii de serviciu, numelui de domeniu, siglei, numelui companiei, numelui comercial sau indicii de origine. Toate drepturile neacordate în mod expres sunt rezervate.
Materialele și informațiile de pe www.kune.coffe pot include inexactități tehnice sau erori tipografice.

KUNE își rezervă dreptul de a modifica sau modifica acești Termeni de utilizare sau orice politică sau ghid, în orice moment și la discreția sa.

Prezentul regulament are ca obiectiv stabilirea condițiilor de ședere, servire a clienților în incinta coffe shopurilor KUNE.
Regulamentul se aplică tuturor clienților care intră în coffeeshop și trebuie să i se conformeze fără limite sau rezerve.
În calitate de iubitori de cafea de specialitate, dorim să aveți o experiența plăcută în oricare din locațiile KUNE.

Client: este orice persoană care beneficiază de orice serviciu prestat de KUNE;
Locatie: detalii despre locatiile KUNE –
Povestea si Filosofia KUNE
Meniul

Programul de funcționare: în funcție de specificul fiecărei locații din reteaua KUNE:
Servirea: Durata medie de așteptare a unei comenzi este de 20 min. Aceasta poate varia în funcție de numărul de clienți aflați în așteptare și de durata de preparare a felului comandat;
Parcare: KUNE nu își asumă responsabilitatea pentru mașinile din parcare și pentru obiectele lăsate în interiorul acestora;

Pentru a ne putea duce la îndeplinire aceste obiective, în așa fel încât să reveniți la noi cu plăcere de fiecare dată, vă rugăm să tine-ti cont și sa respectați următoarele reguli de ordine interioară:

KUNE urmărește să promoveze un mediu sigur, fără discriminare, inclusiv discriminare sexuală sau bazată pe gen, hărțuire, violență sexuală, urmărire, hărțuire sau alte abateri înrudite.

În rezolvarea acestor probleme întreaga echipa KUNE trebuie să respecte și să fie atenți unul față de altul, într-o manieră concordanță cu valorile academice și comunitare adânc înrădăcinate. Interzice o gamă largă de comportamente axate pe sex și/sau gen care pot avea sau nu un caracter sexual, pe rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opțiune politică, avere, apartenență la o categorie defavorizată, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală sau pe orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor recunoscute de lege.

 • KUNE nu își asumă responsabilitatea pentru orice accident produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare a obiectelor din dotare sau a nerespectării prezentului regulament si este responsabilitatea clientului;
 • KUNE își rezerva dreptul de a interzice folosirea laptopurilor si a tabletelor in interiorul locatiilor în timpul weekendurilor(zilele de sambata si duminica) si a sarbatorilor legale;
 • KUNE nu își asumă responsabilitatea pentru orice accident produs ca urmare a supravegherii necorespunzătoare a copiilor ci este responsabilitatea însoțitorului/însoțitorilor;
 • KUNE, în spațiile administrate, ia toate măsurile legale pentru stoparea și sau diminuarea riscurilor la care pot fi expuși clienții și angajații prin încălcarea și/sau nerespectarea regulamentului de ordine interioară, inclusiv evacuarea persoanelor care pot pun în pericol alte persoane;
 • KUNE recomandă plata cu cardului de credit/debit;
 • KUNE recomandă solicitarea informațiilor legate de produse din meniu pentru creșterea cunoștințelor despre cafeaua de specialitate;
 • Este interzis consumul de mâncăruri și băuturi procurate din afara locației;
 • Este interzis fumatul și vapatul (țigară electronică – conform hot. C.E.) în locație și în celelalte spații ale locației, cu excepția spațiilor special amenajate, și unde există indicatoare în acest sens; este interzisă aruncarea mucurilor de țigări, în alt loc decât coșuri de gunoi sau scrumiere și doar după ce în prealabil au fost stinse. Exista spații special amenajate, atât pentru fumători, cât și pentru nefumatori;
 • Este interzis introducerea în locație a armelor, armelor albe sau substanțelor interzise prin lege;
 • Este interzis consumul sau comercializarea de substanțe halucinogene sau psihotrope” acestea se pedepsesc conform legilor în vigoare.
 • KUNE nu vinde alcool minorilor, până la împlinirea varstei minime legale pentru consumul de alcool (18 ani), verificabil în baza unui act de identitate valid;
 • KUNE menționează că toate locațiile sunt dotate cu camere de supraveghere video, conform normelor legale in vigoare.
 • Este interzisă fotografierea sau filmarea cu echipament profesional, în incinta locației fără acordul managerului de serviciu. Pentru filmari profesionale, reprezentanții media sunt rugați sa se adreseze personalului;
 • KUNE își rezerva dreptul de refuza accesul unui client și poate fi revocat în situații de perturbare a celorlalți clienți, a activității localului sau în cazul incalcarii unor reguli de conduită și decență, a unor prevederi legale (ex: consumul de substanțe interzise, fumatului de tigari si tigarete, altele decat cele electronice, in interior etc.)
 • KUNE încurajează persoanele cu dizabilitati sa apeleze la angajații pentru asistenta speciala;

KUNE poate refuza accesul clienților în urmatoarele situatii:

 • una sau mai multe din regulile de mai sus nu sunt respectate
 • locație a atins capacitatea maximă de persoane, conform autorizatiei de functionare și legislației în vigoare
 • în eventualitatea unor situații speciale, ce pot atesta siguranta, imaginea și/sau binele clienților și a personalului

Clienții au obligația:

 • să nu preia la plecare vreun obiect din locație și/sau care nu le aparține;
 • să achite contravaloarea comenzii;
 • să nu deterioreze obiectele din dotarea locatiei, în caz contrar aceștia datorează către KUNE suma egală cu valoarea obiectului deteriorat și manopera aferentă;
 • să fie respectuoși cu personalul KUNE și să folosească un ton și un limbaj civilizat
 • să respecte campaniile de marketing derulate de către KUNE
 • să păstreze curățenia în spațiul pe care îl folosesc
 • să nu între în spațiile cu acces interzis pentru clienți
 • să nu lase copiii nesupravegheați;
 • să anunțe cât de repede posibil orice defecțiune a aparatelor sau instalațiilor din dotare;
 • să respecte și să păstreze liniștea în locație, să respecte celelalte persoane;